+ 359 886 83 71 81

Нашата Онлайн маркетингова стратегия!

Реклама

Първоначално ние прецизно разглеждаме настоящите маркетингови и комуникационни дейности на нашите клиенти, за да сме сигурни, че тези активности действат в посока подсилване на марката.  Това не винаги е процес, който отнема време, но има изключително важно значение.

Комуникацията на дадена марка трябва да действа като огледало на организацията и духът на марката.

Вярваме, че е наше задължение да изберем най-подходящия комуникационен микс за рекламните ви нужди, да го развием, оценим и съберем резултатите.

Интернет маркетинг

Internet  е средата, в която прехвърляме всичките си бизнес дейности. Платформа, чрез която промотираме и продаваме продукти и услуги.

В тази нова среда маркетингът придобива различно развитие от наложените вече стандартни маркетингови похвати. Намесват се непознати елементи и дейности.

Всичко това ни позволява да подпомагаме нашите клиенти при създаването на Internet сайтове и тяхната оптимизация, Internet мониторинг, E-mail маркетинг, интерактивни банери.