Имейл маркетинг

E-mail маркетингът се базира на технологията на електронната поща и е изключително ефикасно средство за достигане до целевите групи, дори до конкретен потребител. Осъществява се персонализирана комуникация между рекламодател и клиенти. По пощата може да се изпращат рекламни писма, а също и да се прикрепят рекламни анонси към всяко едно писмо, изпратено през даден mail-сървър.

E-mail кампанията е най-силното средство да задържите вашите клиенти. Чрез добре изработена е-mail стратегия вие ще сте в близък контакт с вашите клиенти и ще затвърдите доверието, което сте създали и най-вече увеличите приходите си от редовни клиенти. Една е-mail кампания може да бъде ежедневна, седмична или месечна, всичко зависи най-вече от продуктите, които продавате. Структурата на е-mail-а може да бъде много разнообразна от новини до съвети за употреба и експлоатиране за вашите продукти.

Бюлетин

Newsletters това са списъци, в които всеки може да се записва свободно, но само администраторът на уеб сайта може да изпраща писма на хората в списъка. Това са публични списъци. Съществуват и частни Newsletters (закрити), в които записванията се контролират от администратора на уеб сайта.

Дискусионни групи – Това са дискусионни форми, провеждани по e-mail. Всеки коментар изпратен от един от членовете на групата се изпраща до всички останали членове. Дискусионните групи имат много добър потенциал при изграждане на учебни форми и комуникация в затворени общности (B2B – комуникация). Представители на фирмата както и по-напреднали потребители споделят информация с клиентите в свободна или стегната форма. Групите изграждат лоялност у потребителите и предоставят в значителна степен поддръжка на клиентите (customer support). Това е една от секциите за повишаване на доверието у клиента.

Набиране на абонати:

  • Най-добрият начин да се снабдите с абонати е като насочвате посетителите да се регистрират
  • Предлагайте стимули за регистриране
  • В процеса на регистрация ги питайте дали биха желали да получават newsletters

Автореспондери или роботи: Този тип програми автоматично изпращат дадена информация по e-mail, когато получат e-mail съобщение от посетителя. По-интелигентните роботи изпращат различни съобщения в зависимост от думата, която сте поставили в полето „Subject”. В Internet услугата автореспондер се предлага обикновено срещу заплащане.

 


Innovatoria Дигитални маркетингови услуги

Нашият професионален подход ще доведе до ползи за вашия бизнес, които е рефлектират върху финансовите резултати