ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ


augmented reality

КАКВО Е ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ?

АУГМЕНТИРАНА РЕАЛНОСТ

Добавената реалност е нов метод за интерактивна визуализация на графични елементи, който позволява на потребителя да взаимодейства по-ефективно с изображенията.
Аугментирана реалност, като рекламна техника, позволява по-голяма визуална достъпност. Разпознаваемост на марките и предоставяне на повече информация за тях, само с едно сканиране на АР – Augmented Reality код. Сканирането на Augmented Reality е посредством апликация сканираща изображения векторни или растерни, с което се разпознават посредством сравняване с множество графични точки и генерира добавената към тях информация с визуализация на видео, аудио или текст.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

  • Селектират се набор от графични изображения, от които се създава библиотека, например лога на марки, надписи, графични елементи. Тези елементи се регистрират като цялостно съществуващи графики, в следствие на чието сканиране може да се задейства друга интеракция – видео, музикален клип, достъп до уеб сайт.
  • Правилно подбрано действие, което ще задейства виртуализация – може да бъде показване на допълнителна информация, в следствие на потребителско действие.
  • Сканиране на графичния елемент – сканирането на изображенията става чрез апликация, подобна на QR скенер, която отчита комбинацията от милиони точки, съществуващи заедно, с цел изображението да бъде разпознато.
  • Цел на добавената реалност – могат да бъдат – реклами промоции, образователни инициативи, опознавателни и културни дейности

НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО ЗНАНИЕ

Добавената реалност – Augmented Reality преобразява начина, по който хората взаимодействат със света и осигурява неограничен достъп до знания. Нарича се още виртуална реалност. Чрез сканиране на изображение, потребителите могат да получат неограничена информация, в реално време, поднесена във видео формат. Добавената реалност като подход за интеракция, осигурява неограничени възможности за запознаване на потребителите със знания, в релно време.

Добавената реалност има голям потенциал за приложение не само в рекламната сфера, където марките могат да предоставят неограничена информация на своите потребители, но и в сферата на образованието, в която сканирането на образи и предмети би предоставила незабавна информация на търсещия. Полезна и за ориентация в градски условия и мегаполиси, както и за провокиране на незабавни улеснени действия за покупка.

Съществуват мобилни апликации за сканиране на AR изображения. Най-популярната Blippar предлага и най-голяма виртуална библиотека от вече съществуващи аугментирани изображения.

ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ – СРЕДСТВО ЗА РЕКЛАМА

За провеждане на аугментирана рекламна кампания е необходимо дизайнер да подготви вашето изображение, лого в подходящ вид, използвайки редактор за аугментация. Цената за постигане на това е доста висока, но ефектът е изключителен, както и броят потребители, до които марките достигат неограничен. Вирусният ефект е неоспорим. Добавената реалност е техника за прилагане на дигитален маркетинг, с изключително голям потенциал на развитие.

Augmented reality определено се вписва в определението Визуален маркетинг, който все повече обхваща развитието на марките. Все повече потребители предпочитат да гледат, отколкото да четат рекламни материали. Видеото и аугментираната реалност оформят цялостно ново направление, с огромен потенциал и радващо се на интерес от потребителите, изцяло вписващо се в маркетинга на позволението.

augmented


 

Innovatoria Дигитални маркетингови услуги

Нашият професионален подход ще доведе до ползи за вашия бизнес, които е рефлектират върху финансовите резултати


Последно от нашия блог за дигитален маркетинг и реклама