No Bоrders – Двустранна бизнес среща България – Румъния

No Bоrders – Двустранна бизнес среща България – Румъния
Събития

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ NO BORDERS – РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
18 юни 2009 г., гр. Русе

Световният икономически контекст, глобализацията на икономическите отношения и не на последно място, икономическата криза, ни задължават да развиваме дейности и да вземаме решения въз основа на ефекта от тези явления, като свиване на бюджети, освобождаване на служители или дори закриване на офиси и клонове. Също така обаче, те ни стимулират да обмисляме стратегии, които да ни помагат да разраснем бизнеса си, да откриваме нови пазари и нови възможности за инвестиции.

Защо „No borders”?
България и Румъния, две съседни държави с много сходства, а също и с голям потенциал за сътрудничество, са били разделяни от граници в течение на няколко десетилетия. Днес вече тези граници са само символични. Движението на хора и стоки става свободно между двете страни, бизнес транзакциите могат да се реализират много по-лесно. Въпреки това, границите от миналото все още съществуват в съзнанието ни. Поради тази причина, често сме по-склонни да установяваме търговски отношения с компании от по-далечни страни, просто защото знаем твърде малко за съседите си.

Ние от Асчент Груп, в партньорство с НСРР – Национално сдружение на румънските работодатели, БРТТП –Българо-румънска търговско промишлена палата и списание „Мениджър”, ви предлагаме заедно да разрушим последната въображаема бариера, чрез събитието “No Borders” / “Без граници” – една румънско-българска двустранна бизнес среща, която ще се състои в Русе на 18 юни 2009 г. На това събитие ще присъстват редица значими компании от Румъния и България. Неговата мисия е насърчаване на трансграничното сътрудничество между компании от Румъния и България, както и стимулиране изграждането на двустранни бизнес партньорства.

„No Borders” е проект, който има за цел да подкрепи инвеститорите от Румъния и България и да улесни достъпа им до съседния пазар, така че да могат те да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от другата страна.

 • Към кого е насочено събитието “No Borders”?
 • Румънски компании, които се интересуват от възможностите за стартиране на компания в България;
 • Български компании, които се интересуват от възможностите за стартиране на компания в Румъния;
 • Български и румънски компании, които се интересуват  от идентифициране на клиенти, доставчици и бизнес партньори в съседната държава;
 • Български и румънски компании, желаещи да научат повече за бизнес средата, законодателството и данъчната политика в съседната държава.

Как ще протече събитието
Бизнес среща “No Borders” ще се проведе в Русе, в рамките на един ден – 18 юни 2009 г., и ще включва:

 • поредица от кратки презентации относно бизнес средата, законодателството и данъчната политика и основните възможности за бизнес в двете държави;
 • двустранни срещи между присъстващите с цел разширяване възможностите за трансгранично сътрудничество.

ПРОГРАМА
Двустранна бизнес среща „No Borders”
18-ти Юни 2009

 • 10.00 – 10.15 – Откриване
 • 10.15 – 11.30 – Презентации: добри практики, подходи и „трикове”, представени от компании, които успешно са инвестирали в Румъния / България
 • 11.30 – 13.30 – Представяне на бизнес средата, законовите разпоредби и данъчната политика в двете държави, както и възможностите за развитие на бизнес, които те предлагат
 • 13.30 – 14.30 – Обяд
 • 14.30 – 16.30 – Двустранни срещи между участващите компании
 • 16.30 – Закриване

Related work

website design

Уеб сайт дизайн Flame.bg

юни 22, 2018

whitepaper design

WHITEPAPER DESIGN за INSTANT MESSENGER

септември 12, 2017

whitepaper design

Whitepaper design for Instant Messenger

септември 12, 2017