Нашите постижения и награди: First Prize for Entrepreneurial Excellence 2003, BAEF and Prize for Creativity and Innovations from WYBA World Finals in Istanbull, 2003 for Indoor Advertising and Promo-trolley media.

 

Иноватория работи със специалисти и партньори с доказан професионален опит и способност да организират и реализират маркетинг и рекламно представяне и имплементиране на разнообразни продукти.

Нашият дългогодишен опит позволява реализация на пълно рекламно обслужване на продуктови марки и услуги.

Използваме съвремени технологии, средства и познание, което ни позволява винаги да предложим иновативни рекламни и маркетингови решения, адекватни на пазарното търсене и финансовата обстановка. Нашият опит се доказва с времето. Нашите клиенти го използват с години, което показва, че ние градим работна връзка с тях в дългосрочен план.

egg