+ 359 886 83 71 81
Фирмено обучение по Дигитален Маркетинг

Фирмено обучение по Дигитален Маркетинг

Дигитална трансформация за бизнес процеси

Процесът на дигитална трансформация на бизнеса изисква цялостно преобразяване на корпоративната среда, функциите в организацията и преминаване към нови подходи на работа, изцяло ориентирани и функциониращи във виртуалното пространство.

Работата, в дигитална среда, изисква преквалификация на човешкия ресурс и създаване на нови работни процедури, използващи нови механизми и управление на процесите.

Фирмено обучение по дигитален маркетинг и трансформация

Innovatoria предлага обучение по дигитален маркетинг и дигитални компетенции, адаптирани към специфична бизнес среда, по индивидуален план на обучение. Въведение в използването на дигитални инструменти за оптимизиране на бизнес процеси, специфични за конкретен бизнес, повишаване на дигиталната компетенция на служителите и преоформяне на работните процеси чрез съвременни технологични решения.

Дигитално маркетингово трансформиране

Всяка компания, приела предизвикателството да въведе иновативни подходи на управление и преоформяне на функциите на своите служители, оптимизира работните процеси и ефективността на човешкия фактор.

Функции като Маркетинг и HR, са ключови в пазарното позициониране на бизнесите, което диктува необходимостта трансформацията на работните процеси да стартира с повишаване на дигиталната компетентност на служители, ангажирани с тези функции. Запознаването им с технологични решения, гарантиращи повишена производителност, както и подходи и техники за повишаване на продажбите, чрез използване на инструментариума на Дигиталния Маркетинг.

Курсът стартира с формиране на Стратегия за Дигитална Трансформация на бизнеса и одит на текущата пазарна ситуация и HR състояние на компанията, в следните направления:

 1. Анализ на конкурентна среда;
 2. Анализ на състоянието на компанията и нейните съществуващи дигитални активи – уеб сайт, съществуващ софтуер за управление на процеси и взаимоотношения с клиенти, социални корпоративни профили;
 3. Анализ на цялостното присъствие на компанията в дигитална среда и Интернет, изследване на ключови показатели на представянето;
 4. Изготвяне на препоръки за подобрено присъствие, бизнес модел и приложение

Практични аспекти на обучението по Дигитален Маркетинг и Трансформация:

 1. Основни направления за създаване и управление на уеб сайт, типове уеб сайт, web design
 2. Уеб сайт съдържание – създаване и управление
 3. Дигитален дизайн
 4. Потребителско преживяване и оптимизиране на съдържание (SEO)
 5. Партньорски Маркетинг
 6. Оптимизация на конверсиите (CRO)
 7. Управление на взаимоотношения с клиенти
 8. Управление на социални профили
 9. Маркетинговата стратегия Бърз Пазарен Растеж
 10. HR Маркетинг – Social Branding, Social Listening, Employer Branding
 11. Demand Marketing, генериране и управление на запитвания
 12. Мониторинг и анализ на данни – инструменти и работа с тях

Обучението се провежда единствено за нуждите на конкретна компания, по индивидуален лекционен и практичен план. В случай, че имате интерес към други обучения в сферата на Дигиталния Маркетинг, разгледайте възможностите КУРСОВЕ ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ? ПИШЕТЕ НИ:
Попълвайки тази форма вие предоставяте вашето съгласие на Иноватория ООД да съхранява и използва вашите лични данни за обратна връзка с вас. За повече информация ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ