Фирмено обучение по Дигитален Маркетинг

Фирмено обучение по Дигитален Маркетинг

Дигитална трансформация за бизнес процеси

Процесът на дигитална трансформация на бизнеса изисква цялостно преобразяване на корпоративната среда, функциите в организацията и преминаване към нови подходи на работа, изцяло ориентирани и функциониращи във виртуалното пространство.

Работата, в дигитална среда, изисква преквалификация на човешкия ресурс и създаване на нови работни процедури, използващи нови механизми и управление на процесите.

Фирмено обучение по дигитален маркетинг и трансформация

Innovatoria предлага обучение по дигитален маркетинг и дигитални компетенции, адаптирани към специфична бизнес среда, по индивидуален план на обучение. Въведение в използването на дигитални инструменти за оптимизиране на бизнес процеси, специфични за конкретен бизнес, повишаване на дигиталната компетенция на служителите и преоформяне на работните процеси чрез съвременни технологични решения.

Дигитално маркетингово трансформиране

Всяка компания, приела предизвикателството да въведе иновативни подходи на управление и преоформяне на функциите на своите служители, оптимизира работните процеси и ефективността на човешкия фактор.

Функции като Маркетинг и HR, са ключови в пазарното позициониране на бизнесите, което диктува необходимостта трансформацията на работните процеси да стартира с повишаване на дигиталната компетентност на служители, ангажирани с тези функции. Запознаването им с технологични решения, гарантиращи повишена производителност, както и подходи и техники за повишаване на продажбите, чрез използване на инструментариума на Дигиталния Маркетинг.

Курсът стартира с формиране на Стратегия за Дигитална Трансформация на бизнеса и одит на текущата пазарна ситуация и HR състояние на компанията, в следните направления:

 1. Анализ на конкурентна среда;
 2. Анализ на състоянието на компанията и нейните съществуващи дигитални активи – уеб сайт, съществуващ софтуер за управление на процеси и взаимоотношения с клиенти, социални корпоративни профили;
 3. Анализ на цялостното присъствие на компанията в дигитална среда и Интернет, изследване на ключови показатели на представянето;
 4. Изготвяне на препоръки за подобрено присъствие, бизнес модел и приложение

Практични аспекти на обучението по Дигитален Маркетинг и Трансформация:

 1. Основни направления за създаване и управление на уеб сайт, типове уеб сайт, web design
 2. Уеб сайт съдържание – създаване и управление
 3. Дигитален дизайн
 4. Потребителско преживяване и оптимизиране на съдържание (SEO)
 5. Партньорски Маркетинг
 6. Оптимизация на конверсиите (CRO)
 7. Управление на взаимоотношения с клиенти
 8. Управление на социални профили
 9. Маркетинговата стратегия Бърз Пазарен Растеж
 10. HR Маркетинг – Social Branding, Social Listening, Employer Branding
 11. Demand Marketing, генериране и управление на запитвания
 12. Мониторинг и анализ на данни – инструменти и работа с тях

Обучението се провежда единствено за нуждите на конкретна компания, по индивидуален лекционен и практичен план. В случай, че имате интерес към други обучения в сферата на Дигиталния Маркетинг, разгледайте възможностите КУРСОВЕ ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ? ПИШЕТЕ НИ:
Попълвайки тази форма вие предоставяте вашето съгласие на Иноватория ООД да съхранява и използва вашите лични данни за обратна връзка с вас. За повече информация ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ