logo innovatoria Innovatоria – Growth Hacking Agency

ЩЕ СЪЗДАДЕМ ВАШАТА УСПЕШНА GROWTH HACKING СТРАТЕГИЯ

 

СТРАТЕГИЯТА Growth Hacking

КАКВО Е – Growth hacking?

Growth hacking маркетинг е иновативен подход, чиято основна цел е създаване на пазарен достъп, чрез прилагане на експериментални пазарни механизми и инструменти, базирани на технологии. Използва нестандартни, креативни маркетингови канали.
Startups, Интернет базирани продукти и услуги, високи технологии, са сред тези, които успешно могат да се възползват от подобна стратегия, в ранна фаза на своя пазарен живот.

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ GROWTH HACKING ПОДХОД?

Growth Hacking като концепция се използва и прилага за първи път през 2010. Историята growth hacking става все по-популярна, а от тогава придобива бърза популярност, арсенал от инструменти, които успешно се прилагат през последните години при стратегическо планиране на експоненциален пазарен растеж.

КАКВО МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ GROWTH HACKING МАРКЕТИНГ?

Не е достатъчно да имате добра ИДЕЯ, растежът е това, което ви поставя на пазарната карта.
Първата и най-важна стъпка е създаването на правилна клиентска база. Постижима единствено чрез правилната пазарна сегментация. Достъпът до правилния пазарен дял изисква прецизна сегментация. Сегментацията е критично важна.
Нетрадиционният подход ще направи вашите продукти популярни с вирусна скорост.  Продуктът се продава сам, по нетрадиционен начин. PPC и традиционните рекламни канали са подходящи за зрели продукти.

ТЕХНОЛОГИИТЕ СА ВАЖНИ!

Използването на технологии е предимство. Всеки продукт/услуга базиран на технология, има предимство и по-добри шансове за успех. Ако продуктът ви е технологичен, помислете как да прескочите конкурентите.
Не мислете за дългосрочни цели, мислете за растеж. Трябва да се настроите на режим “Растеж”.
Growth hacking маркетингът работи без бюджет или с малък такъв, защото е иновативен и има вирусен ефект.

growth hacking strategy


growth hacking strategy

МЕТОДОЛОГИЯТА GROWTH HACKING

ПРЕПОРЪКИ

Скоростта е важна – скорост при обслужване на клиенти, скорост на доставка, скоростта на уеб сайта.
Социални доказателства; Препоръки от клиенти, Successful case studies; Уникално потребителско преживяване.
Email кампании, Интеграция с аудиториите на големите пазарни участници;
Вирусен ефект – популярността на марката е част от успеха, както и сигнал за пробивни дейности.

 


GROWTH HACKING РАБОТИЛНИЦА

УСПЕШНИ КАЗУСИ И ИНСТРУМЕНТИ

Като отделно направление в дигиталния маркетинг, tизцяло насочено към бизнес растеж, продажби и подобряване на KPI, Growth Hacking маркетингът е иновативна приложна практика, която може да открие решение за растеж на всеки уеб базиран бизнес.

ПРАКТИКА

Нашите growth hacking услуги, са базирани на създаване на стратегия и провеждане на практично ориентирана работилница, която успешно може да се приложи от фирмените специалисти вбъдеще. Научете се как да трансферирате експертизата си в действие – с примери, инструменти и доказани алгоритми, които можете да приложите в ежедневната си работа.

GROWTH HACKING ЦЕЛИ

1. Създаване на Growth Hacking експеримент
2. Анализ на успешни практики Growth Hacking
3. Стратегия адаптирана към вашите бизнес цели

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ GROWTH HACKING МАРКЕТИНГОВ ПОДХОД?

1. За да приложите безплатни, ефективни инструменти за сегментация, които бързо могат да ускорят фирмения растеж
2. Да научите повече за уеб базирани решения за мониторинг и анализ на KPIs
3. Да изучите и анализирате успешни growth hacking бизнес казуси

КОЙ МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ ОТ GROWTH HACKING?

1. Експерти по дигитален маркетинг
2. Startup основатели
4. Специалисти търсещи иновативни подходи за развитие
5. Екипи фокусирани върху бизнес растеж

growth hacking strategy

GROWTH HACKING РАБОТИЛНИЦА – ПРОГРАМА?

1. Какво е growth hacking?
2. Кой прилага Growth Hacking Marketing?
3. Какви са постижимите резултати Growth Hacking Marketing?
5. Product Market Fit, Retention & Optimization, CRO
6. Успешни казуси, Стандартни и иновативни
7. Как да прилагаме Growth Hacking Marketing
8. Таен списък от инструменти на Growth Hacking маркетолозите
10. Нисшови стратегии

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

 

Innovatoria Дигитални маркетингови услуги

Нашият професионален подход ще доведе до ползи за вашия бизнес, които е рефлектират върху финансовите резултати