Видове потребителски търсения

Оптимизация в зависимост от типа търсене и дефиниране на ключови думи, спрямо действията на потребителите

Navigational – набелязано от предишна информация (марка)
Transactional – по търсене на услуга (кл. дума)
Informational – обща информация (тема, въпрос)