Дигитален маркетинг за HR специалисти – 17 Февруари

Дигитален маркетинг за HR специалисти – 17 Февруари

Обучение Дигитален Маркетинг за HR професионалисти

събота- 17 Февруари 2018 – място на провеждане – офис Horizons Bulgaria – бул. Хр. Смирненски 7

HR Е НОВИЯТ МАРКЕТИНГ!

Преходът към дигитална среда изисква нови подходи при търсене и подбор на служители, не само променящи концепцията на дейността, но и използващи нови технологични средства за реализацията й.

Подборът на персонал, задържането на съществуващи служители, изграждането на добър корпоративен имидж, могат да се окажат предизвикателства за всеки опитен HR специалист, когато средствата за реализация на поставените цели са изцяло в технологична среда.

Дигиталният маркетинг е изключително динамично развиващо се направление на традиционния маркетинг. Стартират тенденции за усвояване на нови канали за маркетиране, валидни за всяка дейност в корпоративната среда. Подборът на кадри също е повлиян от технологичните новости, техниките на прилагане се подчиняват на нови правила, изискващи нови умения, алгоритмично мислене и подход.

Човешкият ресурс, като маркетингов канал, се превръщат в потенциал, чийто заряд предстои да се изследва и прилага в полза на организациите и тяхната стабилност.

Все по-голямото формализиране на HR маркетинга изисква задълбочени познания на дигиталната среда, професионално използване на стандартните дигитални и алтернативни маркетингови техники за постигане на организационно здраве и устойчивост.

Създаването на корпоративна визия ориентирана към поведението на служителите и използването на човешкия ресурс като канал за продажби, превръща HR дейностите в нов маркетингов подход.

Активното използване на подобни алтернативи изисква множество дигитални маркетингови дейности, регулярно прилагани към ежедневната фирмена активност, дългосрочно планиране, мониторинг и анализ на резултатите.

Управление на Уеб сайт, Управление на уеб съдържание, Менаджиране на Социални профили и проследяване на социално поведение, са само част от аспектите на Обучението по Дигитален Маркетинг за HR специалисти.

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕН УЕБ САЙТ И БЛОГ

създаване на HR секция, интеграция с платформи за работа

2.УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИ СОЦИАЛНИ ПРОФИЛИ

Facebook, LinkedIn – при подбор на персонал

3.АЛТЕРНАТИВНИ ДИГИТАЛНИ КАНАЛИ ЗА ПОДБОР

специализирани форуми, платформи за фрилансъри

4.ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРЕЖИВЯВАНЕ и създаване на лендинг страница

Дизайн на потребителски Интерфейс, Потребителско преживяване, Оптимизация на конверсиите CRO

5.ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

– Платена Интернет реклама при търсене – Google AdWords, Facebook, Twitter
– Дисплей реклама, ретаргетинг и ремаркетинг – създаване на банери за подбор на таланти
– SEO – оптимизация за търсещи машини – по-добра индексация в търсещи машини на вашите работни позиции
– Блогинг, Управление на съдържанието на уеб сайт. Работа с текст. Семантична редакция на обява за работа
– Генериране на новини и споделяне
– Социален маркетинг
– Използване на партньорски програми за популяризиране на съдържание
– Email Marketing, Notification Marketing – автоматизация, избор на подходящ инструмент за автоматизиране на имейл кампании, работа с бази данни
– Мониторинг и анализ на резултатите чрез Google Analytics, Google Search Console

6.EMPLOYERS BRANDING

компаниите привличащи най-добрите таланти, поддържат своя имидж регулярно в добра форма. В силно конкурентна среда и големи възможности, търсещите работа правят своя избор въз основа на репутацията на работодателя.

7.SOCIAL LISTENING

мониторинг на разговори в дигитална среда. Приоритизиране и обработка на независима обратна връзка от служители.

8.ONLINE REPUTATION

инструментариум за управление на фирмената репутация в онлайн среда

9.ДИСТАНЦИОННИ СЛУЖИТЕЛИ

средства за комуникация, управление, ефективност, проследяване на резултатите.

Какво ще научите?

1. Нови концепции и подходи на прилагане на HR дигитален маркетинг
2. Оптимизиране на социално корпоративно представяне
3. Насоки за създаване на краткосрочна и дългосрочна HR дигитална стратегия, ориентирана към вашите корпоративни цели и нужди

За кого е подходящо обучението?

Практикуващи HR специалисти

Цена за един участник: 129лв. без ДДС (154.80лв с ДДС) Обучението ще се проведе в рамките на 1 ден – събота 17 Февруари, с общ брой часове 8 – астрономически.

Място на провеждане – бул. Христо Смирненски 7, офис 2. Обучението се провежда съвместно с Horizons Bulgaria

Заявете вашето участие, местата са ограничени!

За лектора

katya sotirovaКатя Сотирова е специалист по дигитален маркетинг с 15 годишен опит в създаването и развитието на уеб базирани решения, с експертиза в разнообразни бизнес сектори от стартиращи компании до оптимизиране на наложени марки.
MBA от City University Seattle и лектор по дигитален маркетинг в множество обучителни центрове.
От 2006 г развива своя собствена дигитална агенция Innovatoria и прилага иновативни маркетингови подходи.
Попълвайки тази форма вие предоставяте вашето съгласие на Иноватория ООД да съхранява и използва вашите лични данни за обратна връзка с вас. За повече информация ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ


Още курсове по Дигитален Маркетинг

Блог за дигитален маркетинг, Курсове

Индивидуални консултации по Дигитален Маркетинг

By Innovatoria on февруари 20, 2020 Read more...
seo
Блог за дигитален маркетинг, Курсове

Фирмено обучение по Дигитален Маркетинг

By Innovatoria on март 14, 2018 Read more...