РАЗРАБОТКА НА УЕБ БАЗИРАН СОФТУЕР


Innovatoria може да предложи разработка на Интернет базиран софтуер

 

seo

ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

Оптимизирането на работните процеси изисква технологични разработки пригодени за вашия бизнес. Управлението на процесите, базирано в Интернет среда, улеснява цялостния контрол и оптималното използване на ресурсите, във всяка компания.
HTML 5 & CSS 3, Bootstrap
JavaScript & AJAX
JavaScript frameworks – jQuery, jQuery UI, jQuery Easy UI, Prototype, AngularJS
PHP 5, PHP MVC frameworks – Zend 2, Laravel 5, Yii, CodeIgniter
JSON, XML, SOAP
Java EE
Spring Framework
Data BASE information
Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite
Redis
Agile методология за разработка


Innovatoria Дигитални маркетингови услуги

Нашият професионален подход ще доведе до ползи за вашия бизнес, които е рефлектират върху финансовите резултати