Графичният дизайн включва разработването на всички печатни рекламни материали на компанията, необходими за дейността й:

 • Календари
 • Дипляни
 • Листовки
 • Флаери
 • Фирмени каталози
 • Плакати
 • Папки
 • Рекламни торбички
 • Картички
 • Покани
 • Обложки
 • Пликове и бланки
 • Визитки и PVC карти

 


Innovatoria Дигитални маркетингови услуги

Нашият професионален подход ще доведе до ползи за вашия бизнес, които е рефлектират върху финансовите резултати