Основни термини в Дигиталния Маркетинг

Какво е браузър? Browser – програма/приложение за търсене в Интернет Browser Caching – кеширане на информацията от браузъра Кои са най-популярните браузъри? Chrom; Internet Explorer/ Edge; Safari, Opera TLD – Top Level Domain CMS – Content Management System CMS – система за управление на съдържанието.

Read more…

Видове потребителски търсения

Оптимизация в зависимост от типа търсене и дефиниране на ключови думи, спрямо действията на потребителите Navigational – набелязано от предишна информация (марка) Transactional – по търсене на услуга (кл. дума) Informational – обща информация (тема, въпрос)

Какво е Дигитален Маркетинг

Маркетингът е съвкупност от всички дейности, чиято основна цел е генериране и увеличаване обема на продажбите. Дигиталният маркетинг са всички активности и техники, на тяхното прилагане, използващи дигитални комуникационни средства и Интернет.