Whitepapers, Инфографики, Оргаграфики – Дигитален Дизайн

Дигитален Дизайн на Интерактивни Материали

whitepaper design

ДИГИТАЛЕН ДИЗАЙН

WHITEPAPERS

WHITEPAPER Маркетингът е едно от най-модерните направления на МАРКЕТИН-а на Съдържанието, през последните няколко години (Октомври 2017). Интерактивен презентационен документ, предназначен за онлайн представяне и дистрибуция, с изключителна ефективност за B2B услуги и продукти. В сравнително кратък формат – електронна брошура от 2-8 страници, представя продукт или услуга, ползи и предназначение. Може да разглежда конкурентни предимства или да прави сравнителен анализ. Добрият Whitepaper дизайн представя продукти и услуги използвайки дизайн елементи от корпоративната. идентичност на компанията.vij oste

ИНФОГРАФИКИ

Инфографиката е интерактивен материал предназначен за онлайн представяне и дистрибуция, която с визуални елементи представя идея, процеси, данни или диаграма. Дизайнът на инфографиката се създава в контекста на корпоративната идентичност на компанията и цели обогатяване на полезността на съдържанието на Уеб сайт.vij oste

ОРГАГРАФИКИ

Оргаграфиката, подобно на Инфографиката има за цел да представи данни или организационни взаимодействия, процеси или конкретна структура при предоставяне на услуга, както и последователност от действия при използването на продукти. Дизайнът на Оргаграфиките се изпълнява в съответствие с корпоративната идентичност на бизнеса.vij oste


ОНЛАЙН & ИНТЕРАКТИВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

POWER POINT ДИЗАЙН

Power Point презентациите са класически инструмент за представяне на лекции, продукти и услуги. Техният дизайн е ключов за качеството на интродукция.

E-BOOKS – ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ – са интерактивен материал, електронен формат на печатно издание. Освен форматирането във вариант за електронни четци, електронните книги могат да изпълняват целите на Whitepaper маркетинга, като презентационен материал, изработен в съответствие с корпоративната идентичност на компанията, при B2B представяне на продукти и услуги.vij oste

ebook design


Innovatoria Дигитални маркетингови услуги

Нашият професионален подход ще доведе до ползи за бизнеса ви, които ще рефлектират върху финансовите резултати