Какво е Growth Hacking?

Какво е Growth Hacking Маркетинг? – стратегия на пробивен пазарен растеж Growth Hacking:  Иновативен подход за маркетиране чрез използване на технологии. Growth hacking маркетинг използване на дигитални инструменти за маркетиране на продукти и услуги, с малък или без бюджет. Използва инструменти и механизмни, основно базирани на технологии, създадени

Read more…

Growth Hacking Marketing Workshop

Стратегията Пробивен Пазарен Растеж – Growth Hacking Marketing Работилница Growth Hacking – история, концепция, бизнес казуси, инструменти Като направление в дигиталния маркетинг, изцяло насочено към растеж на бизнеса, продажбите и всички ключови параметри, Growth Hacking маркетинга е иновативна приложна концепция, която може да предложи решение

Read more…

Още пробивен маркетингов растеж – популярни Growth Hacks

Стратегията пробивен маркетингов растеж Всеки новостартирал бизнес желае да пробие бързо, да се изстреля в пазарния космос за една нощ и да се превърне във вирусно популярен, така че да се продава сам и единственото предизвикателство, пред което да се изправи да бъде управление на

Read more…

Стратегия на пробивен растеж (Growth hacking)

Какво е стратегия на пробивен растеж – Growth hacking? Съществуват няколко различни концепции, които по различен начин дефинират Growth hacking маркетинг стратегията. Като цяло това е подход, който цели бързо навлизане в пазарни сегменти, чрез експериментация с различни маркетингови инструменти. Използването на нестандартни, креативни маркетингови канали,

Read more…