Стратегия на пробивен растеж (Growth hacking)

Какво е стратегия на пробивен растеж – Growth hacking?

Съществуват няколко различни концепции, които по различен начин дефинират Growth hacking маркетинг стратегията. Като цяло това е подход, който цели бързо навлизане в пазарни сегменти, чрез експериментация с различни маркетингови инструменти. Използването на нестандартни, креативни маркетингови канали, е в основата на подобна стратегия.

Стартиращи бизнеси, Internet базирани продукти, високи технологии, са  сред тези, които най-успешно могат да се възползват от подобна стратегия, в началото на своя пазарен живот.

Терминът Growth Hacking е използван за първи път през 2010. От тогава натрупва история, успешни казуси, поддръжници, създават се специалисти, общности.  Историята на това маркетингово направление, става солидна и събира голям инструментариум,  подходящ за използване при планирането на пробивен пазарен растеж.

 

Не е достатъчно да имате добра идея, пробивният растеж е това, което ви поставя на пазарната карта

 1. Първа и най-важна стъпка е осигуряване на достъп до голяма клиентска база. Това изисква най-доброто и прецизно сегментиране на потенциала. Достъпвайки правилният маркетингов сегмент изисква намиране на прецизен подход, с който този потенциал да бъде извлечен. Правилното сегментиране е изключително важно и критично.
 2. Действайте нетрадиционно, това ще популяризира вашия продукт с вирусна скорост. Продуктът се продава сам, а не чрез стандартните рекламни канали. Традиционните рекламни канали, като PPC, реклама в социални мрежи, работят добре за добре организирани дейности и наложени марки и зрели продукти.
 3. Технологиите имат предимство.  Всичко, което в основата си е висока технология, има по-голям шанс за успех. Ако продуктът ви е технологичен, помислете как да превъзмогнете конкуренцията.
 4. Не мислете за постигане на цели, мислете за постоянен растеж – винаги. Трябва да се настроите в режим на постоянен растеж и промяна.
 5. Growth hacking маркетингова стратегия работи без финансови ресурси, тъй като тя е иновативна и нестандартна. Тя е пробивна и нестандартният й подход би предизвикал вирусно разпространение.

 

Някои growth hacking маркетингови препоръки:

 

 1. Скоростта е важна – скорост при обслужване на клиенти, скорост при доставка на продукта, скорост при използване на продуктовия сайт.
 2. Социални доказателства – социалните доказателства не са просто публикации в социалните медии, те са общностни доказателства, законност и публичност.
 3. Препоръки – от клиенти използвали продукта/услуга.
 4. Успешни истории – от бизнес потребители, разкази как продуктът е повлиял клиентския бизнес.
 5. Уникално преживяване за всеки нов клиент – усилието за придобиване на нов клиент е голямо, но да задържим стар клиент, може да изисква още повече усилия. Съществуващите клиенти трябва да бъдат третирани като нови, с достатъчно внимание и специални предложения.
 6. Имейл кампании за привличане на вниманието на съществуващите клиенти, напомняне, че не ги забравяме.
 7. Интеграция с известните и популярните – създавайки възможността вашата технология да е част от друга или да е екстеншън на съществуваща, ще ви осигури бърз достъп до съществуваща и добре организирана клиентска база.
 8. Вирусен ефект – при популяризиране на бранда, е част от успеха, както и сигнал, че е постигнат пробивен растеж


Innovatoria Дигитална Маркетингова Агенция – Нашите Интернет Маркетингови Услуги

egg