Маркетинг в социалните медии

СОЦИАЛНИ МЕДИИ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, GOOGLE+, LINKEDIN

КАКВО Е МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛНИ МЕДИИ?

Маркетирането в социалните медии е изключително комплексно понятие. От създаването на профили в социални платформи Facebook, Twitter, Google+, до платена реклама, комуникация с фенове, обслужване на клиенти и разнообразни взаимодействия. Социалните медии позволяват крос функционални взаимодействия с общността на вашата марка, както и изграждането на вашата социална идентичност в неограничен мащаб, който може да допринесе за директни реализации. vij oste

dressmania

Чрез социалните медии компаниите могат да адресират различни групи общности, като клиенти, служители, медии- журналисти, с цел популяризиране на марките, както и цялостната тематика на марката.

На стратегическо ниво, маркетингът в социалните медии, позволява мениджмънт и имплементация на конкретни цели, както и създаване на бизнес социална култура. Директно, неформално общуване с целевата група, декларирала реален интерес към вашата услуга или продукт.

За да е ефективна бизнес социалната идентичност, е необходимо маркетолозите, експертите по дигитален социален маркетинг, да стимулират генерирането на потребителско съдържание. Това е по-скоро създадено медийно съдържание, отколкото платено, което работи в полза на бизнес целите на компанията по органичен начин. Често съдържанието се използва за брандиране на послания към целеви аудитории, но и като средство за общуване със служители и партньори на марката.

Социалните медии позволяват лично и бизнес общуване, чрез изграждане на социални взаимовръзки, в реално време, както и цялостни общности, групи по интереси и затворени общества.

Основният механизъм на функциониране на социалните медии в принципът на вирусно разпространение на информацията. Силно се налага и понятието Вирусен маркетинг или Word of mouth, чиито основен канал на разпространение са социалните платформи.

Социалните платформи се базират на създаването на виртуални общества, в които потребителите изразяват своите нужди, желания и ценности онлайн. Маркетингът в социалните медии свързва тези виртуални потребители и аудитории с бизнесите, които могат да отговорят на техните нужди.

УСЛУГИ СОЦИАЛЕН МАРКЕТИНГ

СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОФИЛИ

Създаване на социални профили в подходящи за марката мрежи и платформи, първоначално оформяне на визия и генериране на първи фенове. Основни настройки на профил и свързване с корпоративен уеб сайт

ГЕНЕРИРАНЕ НА РЕГУЛЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ

Поддръжката на социален профил изисква постоянна грижа за съдържанието предлагано на фенове и последователи. Липсата на често обновявана информация създава ниска социална активност и лош имидж на маркатаvij oste

ПОДДРЪЖКА НА ПРОФИЛ И ОБЩУВАНЕ С ФЕНОВЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Общуването с общността може да е ежедневно, а дори ежечасно, като това зависи от активността на бизнеса и честотата, с която генерира новини, нови продукти и съответната необходимост това да се комуникира с потенциалните и съществуващи потребителиvij oste

ДИЗАЙН НА ПОСТОВЕ

Добре оформената страница в социалната медия има силата на добре поддържан уеб сайт. Визуалното обновяване е толкова важно, колкото обновяването на съдържание.vij oste

ВИРУСНИ КАМПАНИИ

Създаването на социален профил, само по себе си, може да не е достатъчно без генерираното от потребителите съдържание да бъде бързо и правилно разпространено.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛАТЕНА РЕКЛАМА

Платена реклама във Facebook изисква компетентност, правилни настройки, проследяване на реализации и анализ на статистически данни.

ОЩЕ ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ:

► ДИГИТАЛЕН ДИЗАЙН НА СОЦИАЛНИ ПОСТОВЕ ►

► КАКВО Е ХАШТАГ # И КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ ►

 allforparty


Innovatoria Дигитални маркетингови услуги

Всички услуги по дигитален маркетинг са строго специфични, като изработка на уеб сайт или оптимизация на уеб съдържание, изисква предоставяне на точна информация и параметри на вашия Интернет сайт, цели, които си поставяте и бюджет, който сте склонни да отделите.


Последно от нашия блог за дигитален маркетинг и реклама