Маркетинг на съдържанието

СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ

Уеб съдържанието е ключово за доброто позициониране на всеки Интернет сайт

Съществуват множество инструменти за автоматично генериране на съдържание, но ръчно написаното, добре форматирано, фокусирано съдържание, е най-доброто нещо, което може да се случи на вашия уеб сайт.

Създаването на съдържание има за цел да обогати мрежата и покачи позицията на сайта в търсещите машини. Колкото по-полезно е съдържанието за потребителите, на колкото повече въпроси дава конкретни отговори, толкова по-ефективно ще е то за вашата Интернет странница.

Иноватория предлага услуги по създаване и управление на уеб съдържание, като процесът на писане на уеб текстове преминава през строго специфична процедура – на проучване на конкуренцията, преглед на статистически данни по темата, превод на чужда литература. Анализ на ключовите думи, определящи търсенето на продукта/услугата, изграждане на цялостна стратегия на съдържанието, формиране на семантично ядро и вътрешна взаимосвързаност. Качественото съдържание работи най-добре за SEO оптимизацията на вашия сайт.

Цялостната компилация на текста води до създаване на уникално и полезно съдържание

Оптимизираме всеки пост или статия, спрямо нейните SEO нужди. Форматираме мета информацията и насищаме съдържанието с ключови думи. Фокусираме се върху марката и нейната релевантност с ключовите фрази.

ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ

КАЧЕСТВОТО НА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕТО

Много SEO инструменти дават насоки за формата, обема и качеството на уеб съдържанието, но персоналната редакция, винаги е необходима.

Това са част от нашите услуги по създаване на съдържание и неговото обновяване на регулярна база.

 • Създаване на уникално уеб съдържание – базирано на проучване на обем от търсения
 • Създаване на кратки текстове за социални медии, придружени с визуално оформление
 • Споделяне на съдържанието и популяризиране чрез вирусни подходи
 • Блогинг – поддръжка на блог релевантен на целева група, тема или продукт/услуга
 • Продуктови ривюта – описания на продукти и тяхното уникализиране
 • Дистрибуция на съдържание – споделяне в социални профили и релевантни медии
 • Коментиране на съдържание
 • Създаване на тематични групи в социални платформи и поддръжка
 • Регулярна актуализация – обновяване, добавяне, актуализиране на уеб съдържание
 • Whitepaper съдържание

Всеки бизнес или уеб сайт може да изисква персонален подход при избора на теми, анализ на конкуренцията и данни от търсения. За конкретни запитвания и повече информация, моля свържете се с нас КОНТАКТИ


ЦЕНИ – УНИКАЛНО УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Нашите цени за качествено уеб съдържание, се базират на тематиката, дължината на текста, както и степента на професионално познаване на тематиката. Всяка статия, която получавате е придружена с доклад за плагиатство, както и преминала проверка за правопис и стилистичен анализ.

 

ЦЕНИ – КОПИРАЙТИНГ УСЛУГИ

МОДА

лв 49/до 500 думи

 • Мъжки и дамски дрехи
 • Козметика
 • Студия
 • Мнения
 • Описания на продукти
 • Детски дрехи
 • Аксесоари

ТЕХНОЛОГИИ

лв 59/до 500 думи

 • Продукти
 • Мнения
 • Новини
 • Анализи

НАУКА

лв 69/до 500 думи

 • Популярни науки
 • Медицина
 • Социални науки
 • Компютри и технически науки
 • Литература

УСЛУГИ

лв 49/до 500 думи

 • Маркетинг
 • Човешки ресурси
 • Интернет
 • Социални услуги
 • Образование
 • Ремонтни дейности
 • Естетика

МАРКЕТИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Маркетингът на съдържанието е сред най-ефективните и предпочитани техники от специалистите по дигитален маркетинг.
Създавайки уеб сайт изисква и неговото популяризиране. Специалистът по дигитален маркетинг е изправен пред въпроса за избор на подход за популяризирането му.
Дисплейната реклама е определено бърз и сигурен начин за достигане до аудиторията, но изисква голям финансов ресурс, с който стартиращ бизнес обикновено не разполага.
Популяризиране на бизнес, чрез съдържание е подход, който изисква сравнително малко средства, но реализуем в по-дълъг период от време. Освен по-малко финансови нужди, маркетингът на съдържанието предлага и по-дългосрочен ефект. Управлението на уеб съдържание, е най-използвана и предпочитана техника, за маркетиране в дигитална среда.
Маркетирането чрез уеб съдържание има за цел популяризиране на продукт/услуга чрез позициониране на уеб сайт в SERP челни резултати от търсене, по ключови думи, в търсещите машини (Google, Bing, Yahoo ).
Процесът на челно позициониране, по ключови фрази и думи, презентиращи продукт/услуга, е дългосрочен и изисква прецизно планиране на дейностите, чрез изграждане на Стратегия за уеб съдържание или още т.нар. СИЛО стратегия.

СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ

Анализ на търсенията, в търсещите машини, е първоначалната дейност на подобна стратегия. Дефиниране на потребителските търсения, в конкретна търсачка, също е основополагаща стратегическа активност. Усилията на специалистите по управление на съдържанието, се насочват към Google, като най-използвана търсачка, в глобален план.
Бърз преглед на статистиката на търсенията, в различни търсещи машини, предоставена от MOZ , показва в процентно съотношение глобалните потребителски предпочитания, при търсене на съдържание: Google – 69%, Yahoo – 7%, Bing – 6%, Други – 18% , Yandex (в Русия 51%, Google 26%), данни валидни към края на 2017г.

Аналитични инструменти, като Google Keyword Planner , позволяват точно отчитане на броя търсения, на ключови думи и фрази, по език и държава, в индекса на Google, което дава ясно начало на всяка стратегия за управление на уеб сайт съдържание.
Наличната статистика за обема на търсене, позволява да се създават списъци с ключови думи и фрази, по които ще се гради съдържанието на продуктовия уеб сайт.

Точно използване на ключовите думи и фрази, в съдържанието на уеб сайта, ще позволи неговото индексиране, отговарящо на потребителските търсения. По този начин потенциални клиенти ще успяват да откриват продукти и услуги, които бизнесът предлага. Дейността, по управление на съдържанието, е в тясна връзка с дейността по Оптимизация на уеб сайт за търсещи машини , на ниво страница, която е друга важна техника, използвана масово от специалистите по дигитален маркетинг.
Стратегията по управление на уеб сайт съдържание, включва и допълнителни дейности като: създаване на електронни рекламни материали – WhitePapers , Infographics , Orgagraphics , целящи по-задълбочено текстово и визуално представяне на бизнеса, продукт/услуга, в дигиталното пространство, насочени към потребители с по-задълбочени информационни нужди.
Съществена част от стратегията по управление на Интернет съдържанието е изграждането на БЛОГ секция, както и дейностите по маркетингова автоматизация.
Блогът, във всеки един Интернет сайт, е секция, която представя динамиката на развитие на бизнеса, както и източник на задълбочена, аналитична информация за продукта. Блогът е и самостоятелна информационна структура, която подлежи на дейности свързани с Оптимизация на съдържанието за търсещи машини, на ниво страница. Блогът е собствена медия за всеки бизнес, в която има неограничено пространство за публикуване на разнообразни по формат материали – текст, видео, аудио.
Наличието на такъв ресурс позволява връзка с потребителите чрез споделяне в социални медийни канали – собствени и придобити и демонстрация на динамика, и постоянна промяна в компанията.
Информационният ресурс, публикуван в секция блог, намира приложение и в процесите по автоматизирано информиране на потребителите, чрез регулярна бюлетин програма, мигновени съобщения и нотификации.