Какво е Growth Hacking?

Какво е Growth Hacking Маркетинг? – стратегия на пробивен пазарен растеж

innovatoriaGrowth Hacking:  Иновативен подход за маркетиране чрез използване на технологии. Growth hacking маркетинг използване на дигитални инструменти за маркетиране на продукти и услуги, с малък или без бюджет. Използва инструменти и механизмни, основно базирани на технологии, създадени персонално за маркетирания продукт/услуга.

 • Креативно мислене,омниканална техника, която цели откриване на най-подходящи целеви групи, които ще се превърнат в адвокати на маркетираната марка;
 • Growth hacking маркетингът се фокусира изцяло върху растеж, познаваемостта на марката вече не е цел;
  Когато промотирате вашите продукти и услуги, с growth hacking инструменти, единствените краткосрочни и дългосрочни цели са РАСТЕЖ.
 • Прецизната сегментаця е криточно важна процедура. Усилията са насочени към точно дефиниране на целева група. Въпросът е кои, а не колко са нашите клиенти;
 • Рекламата към широка аудитория, не е в основата на стратегията “Пробивен пазарен растеж”, тъй като with growth hacking мисленето е насочено към откриване на правилните клиенти, които ще се превърнат в посланници на марките.  Те ще харесат толкова нашият продукт, че ще се превърнат в негови адвокати, в негови дистрибутори.

Защо? Защото те са правилните хора.

Кога се нуждаем от growth?

Growth hacking маркетинг е подходящ за стартиращи компании, технологични или уеб базирани бизнеси. Виртуалната среда е тази, която разпространява новините като вирус. Growth hacking работи с вирусна скорост и ефект. Хората се превръщат във ваши дистрибутори единствено чрез “Word of mouth”.

Growth hacking за Стартиращи бизнеси

Подходът работи с малък или без бюджет, създава се уникален механизъм, инструмент или идея, генерирана и изпълнена ексклузивно за продукта. Growth hacking по отношение на бюджет е сходен с техниката Bootstraping, при която бизнесът използва алтернативен, нестандартен подход за промоция.

КОй практикува growth hacking?

Growth Hacker-ите са хора с широк спектър от технически и маркетингови познания и умения. Истинският growth hacker е запознат с всички популярни дигитални подходи за маркетиране, както и със създаването на уеб дизайн и кодиране.

Как работи growth hacking?

Използва голямо количество данни за анализ, за да идентифицира перфектния пазарен сегмент за продукта. Ако се открие правилният инструмент, механизъм, се постига вирусен ефект и популярността на продукта придобива вирусна сила.

Къде да открием професионален growth hacker?

Growth Hacking Агенции са в общия случай Агенции за дигитален маркетинг. Някои от тях работят единствено със стартиращи компании, тъй като действията при стартиращ бизнес позволяват повече свобода, продуктът в неговата първоначална пазарна форма (Min Viable Product) е все още в развитие.

Съществуват и много консултанти growth hackers. Те трябва да са наясно с всички тенденции в дигиталния маркетинг, техники и иновативни подходи. Съществуват и много популярни, стандартни growth hacking инструменти, приложими към стартиращи бизнеси и техните продукти.

За какъв бизнес growth hacking маркетингът е подходящ?

Технологични компании, SAAS продукти, дори стандартни продукти за бърза консумация. Growth hacking е подходящ и за зрели продукти, нуждаещи се от промяна и бърз растеж.

Какво да очакваме от growth hacking подхода?

 1. Анализ на текущата продуктова стойност, препоръки и подобрения;
 2. Product Market Fit
 3. Прецизна сегментация на целеви пазар;
 4. Идентификация на подход и канали за достигане до целевата група;
 5. Брейнсторминг на уникален и иновативен механизъм за достъп до сегмента;
 6. Прилагане на маркетингов експеримент;
 7. Стратегия за задържане на клиенти и оптимизация на конверсиите.


Innovatoria Digital Marketing

Нашият професионален подход, насочен изцяло към растеж, ще се отрази директно върху вашите финансови резултати