+ 359 886 83 71 81

Какво представлява продажбата на рекламно място в уеб сайт?

 1. Какво представлява продажбата на рекламно място в уеб сайт?

Продажбата на рекламни позиции в уеб сайт е най-приятната, но същевременно и най-трудно осъществимата форма на електронен бизнес. За описание на проблемите около този тип бизнес и всичко, което е необходимо, за да бъде той печеливш, има само една ключова дума и тя е: трафик.

Да вземем за пример радиопредаванията и телевизионните предавания. Колкото повече слушатели има едно радиопредаване и колкото повече зрители събира дадено телевизионно шоу, толкова повече рекламодатели ще предпочетат да рекламират продуктите си в тях.
Подобно е положението и с уеб сайтовете. Колкото повече посетители има даден сайт, толкова по-привлекателен става той за бизнесите, които желаят да рекламират в Интернет.

Рекламата която се разполага в даден уеб сайт може да бъде под формата на:

 • различни по размер банери с рекламен текст и графики
 • pop-up прозорци, съдържащи страници или банери с рекламно съдържание
 • текстови връзки, съставени от ключови думи, които водят до рекламираната страница

Трябва да се подчертае, че вие можете да реализирате печалба от продажба на рекламно място, дори сайтът ви да не е много посещаван. Всеки сайт, независимо от неговата посещаемост и тематика, може да се включи в някаква рекламна програма, като например Google AdSense, и да генерира доход. Но ако сайтът е с много ниска посещаемост съответно и печалбите от продажба на рекламни позиции ще са много малки.

What is the selling of advertising space in web site?

The selling of advertising space in the web site is most pleasant, but at the same time the hardest part of the online business. The problem about it is the key word “traffic”.

For example radio and TV transmissions, as big is the audience of a radio or TV station, more companies will prefer to advertise their products with them.

The similar is the situation with the web sites. As many visitors has one web site, more attractive is it for the businesses, which want to advertise in the Internet.

The advertisement, which is posed in one web site, can be in one of the forms bellow:

 • Banners with different sizes, with advertising text and graphics
 • Pop-ups, containing pages or banners with advertising content
 • Text links, compounded with key words, which lead to the advertised page.

You can realize profit from sales of advertising space even if your site is not much visited. Every web site, independently of its attendance and topics, can participate advertising programs, as Google AdSense and can generate some income. But if your web site has very low attendance respectively the profits from sales of advertising spaces will be poor.

 1. Включване към уеб рекламни мрежи (Ad Networks)

В Интернет съществуват множество уеб рекламни компании, наричани уеб брокери или рекламни мрежи (Ad Networks), които приемат сайтове с различен трафик и от най-различни категории, като поемат задължението да им осигуряват платена реклама.

Практически тези рекламни мрежи (Ad Networks) осъществяват връзката между бизнесите, които желаят да рекламират в Интернет (Advertisers) и уеб сайтовете, които желаят да печелят от показване на реклама(Publishers).

Някои собственици на сайтове смятат, че могат сами да си намерят рекламодатели и че това ще е най-добрият вариант, което не винаги е така. Големите и сериозни уеб рекламните компании се явяват посредници при рекламните сделки, като намират най-подходящите рекламодатели, предоставят софтуер за контрол над рекламите и следене на генерираните суми и стават гаранти за това, че рекламодателят ще си получи точно желаната реклама на желаните места, а продавача на рекламни позиции ще си получи парите. Съответно за това посредничество те вземат определен процент комисионна, който е различен за различните компании и обикновено се движи между 20% и 60% от постъпленията. Уеб рекламните компании разчитат само на тези комисионни и няма да ви вземат такса за присъединяване към тяхната мрежа от уеб сайтове за публикуване на реклама.

Много уеб рекламни компании имат и реферални програми, т.е. ако някакъв нов уеб сайт се включи в тяхната мрежа през вашия уеб сайт, той става ваш реферал и вие започвате да получавате определен процент от сумите, които се генерират от рекламите, показвани на този нов сайт (вашия реферал).

Обикновено изплащането на генерирания доход става чрез изпращане на чекове, като има някаква определена минимална сума, която трябва да се натрупа, за да бъде възможно да получите чека, например 20 долара. Най-често изплащането на генерираните суми за даден месец става през следващите 30-45 дни.

Повечето уеб рекламни компании имат изискване за определен трафик на месец, за да приемат даден сайт в своята мрежа. Изисквания трафик от различните компании варира от няколко хиляди до няколкостотин хиляди уникални посетители на месец. Има и такива, които не изискват минимален трафик и приемат всякакви сайтове в мрежата си.

Най-взискателните уеб рекламни компании няма да обърнат внимание на сайта ви ако не им покажете минимум 100-150 000 уникални посещения на месец. Обикновено другото им изискване е сайтът задължително да е на английски език и да е насочен към потребители от англоезични страни, но най-вече САЩ, Англия и Австралия.

По-долу следва списък с някои уеб рекламни компании и изискванията им за посещаемост (които във всеки момент може да бъдат променени):

 • http://www.asn.com изискват минимум 2500 уникални посещения на месец
 • http://fastclick.com приема сайтове с минимум 3000 импресии на месец
 • http://www.burstmedia.com изискват минимум 5000 импресии на месец
 • http://www.shardoola.com изискват минимум 5000 импресии на месец
 • http://www.impressionup.com изискват минимум 5000 импресии на месец
 • http://www.casalemedia.com изисква минимум 10 000 уникални посещения на месец
 • http://www.realtechnetwork.com изисква минимум 12 500 уникални посещения на месец
 • http://www.interclick.com изисква минимум 1000 импресии на ден (30 000 на месец)
 • http://revenue.net изисква минимум 50 000 импресии на месец
 • http://tribalfusion.com изисква минимум 2000 уникални посещения дневно (60 000 уникални на месец)
 • http://www.adtegrity.com изисква минимум 75 000 уникални посещения на месец
 • http://www.claxon.com изисква минимум 100 000 импресии на месец
 • http://www.adsmart.net изискват минимум 100 000 импресии на месец
 • http://www.gorillanation.com изискват минимум 500 000 импресии на месец
 • http://www.247realmedia.com изискват минимум 500 000 импресии на месец
 • http://www.advertising.com изискват минимум 1 000 000 импресии на месец

Има и компании, като например:

 • http://simpleads.org
 • http://adjungle.com
 • http://adstogo.com
 • http://www.pheedo.com
 • които не изискват никакъв минимум трафик.

Следва да се различават понятията “импресия” и “уникално посещение”. Ако например един потребител посети от една и съща машина дадена страница 5 пъти в рамките на няколко часа, софтуерът, който брои посещенията, ако отчита коректно посещаемостта, би трябвало да отчете 1 уникално посещение и 5 импресии. Обикновено ново уникално посещение се регистрира след като са минали 24 часа от последното посещение от един и същ IP адрес или при посещение след настъпване на новото денонощие, т.е. след 00:00 часа.

Най-известният сайт, който предлага възможност за печалба от показване на реклама без да изисква минимум трафик, е Google чрез програмата си AdSense (https://google.com/adsense). Гугъл приема в програмата си сайтове на всякаква тематика.

Трябва да имате предвид различните особености и изисквания на различните уеб рекламни мрежи (Ad Networks). Например Google AdSense не предявява никакви изисквания към тематиката, трафика и националността на сайтовете, докато Pheedo.com е само за американски граждани, като при регистрация се изисква номер на социалната осигуровка. Adsmart.net изрично изискват поне 70% от трафика на сайта да идва от Великобритания и САЩ, RealTechNetwork.com изискват 80% от трафика да идва от САЩ, Канада и Великобритания и т.н. Съществуват и най-различни други особености. Някои компании приемат сайтове на всякаква тематика, от всяка точка на света и във всякаква форма, но някои имат изисквания за определени географски региони, от които да идва трафика на сайта, за определена тематична насоченост на страницата, както и всевъзможни условия, на които да отговаря сайта, като например в него да няма порнографски материали, расистки и ксенофобски текстове и графики, сайта да не представлява (да не съдържа) само форум или чат-страница, сайта да съдържа информация само на английски или да има и вариант на английски, сайта да не е качен на безплатен хостинг, адресът му да не е поддомейн, да не представлява персонална страница и др. Затова е необходимо преди да кандидатствате за publisher в някоя уеб рекламна компания внимателно и подробно да се запознаете с изнесената на нейния сайт информация, особено в страниците с отговори на често задавани въпроси и страниците описващи задълженията на уеб сайтовете, които желаят да предоставят рекламно място (Publisher Agreement, Terms & Conditions, FAQ и  Publisher FAQ).

Уеб рекламните брокери обикновено използват за генериране на доход от реклама методите Cost-Per-Click и Cost-Per-Thousand-Impressions.

 1. Cost-Per-Click и Cost-Per-1000-Impressions реклама

Уеб рекламните компании използват за генериране на печалба от реклама най-често 2 метода:

 • CPC (Cost-Per-Click)
 • CPM (Cost-Per-1000-Impressions)

CPC-базираната реклама представлява показване на рекламни банери или рекламни текстови връзки в даден уеб сайт, като рекламодателя плаща определена сума за всеки клик от посетител върху банер или връзка.

CPM-базираната реклама е също основана на поставени банери в даден сайт, но рекламодателя плаща за всеки 1000 показвания на банера, т.е. за всеки 1000 зареждания на страницата, където е поставен банера, без значение дали някои кликва върху него или не.

Cost-Per-Click рекламата е по-изгодна за рекламодателя, тъй като в този случай той плаща само за “свършена работа” – за всяко кликване върху неговата реклама, което води до посещение на неговия сайт. Възможно е 100 души да видят рекламния банер, но никой да не кликне върху него и в този случай рекламодателя не плаща нищо. Заплащането за клик гарантира донякъде на рекламодателя, че той плаща само за наистина заинтересован от неговия сайт/продукт посетител.

Cost-Per-Thousand-Impressions рекламата е по-изгодна за продавача на реклама ако той притежава сайт с много висока посещаемост, тъй като независимо дали някой кликне върху банерите и посети сайта на рекламодателя или не, при всички случаи рекламодателя заплаща зареждането на страницата, където е неговия банер. Заплащането се изчислява не на едно, а на 1000 показвания на рекламата, тъй като при този метод обикновено става дума за цена по-малко от цент на импресия. Например ако цената на една импресия е 0,5 цента, тогава цената на 1000 зареждания ще бъде 5 долара:

0,5 х 1000 = 500 цента = $5

Сумата, която рекламодателя плаща за 1000 показвания на неговата реклама (в горния пример 5 долара) се нарича Effective CPM (eCPM).

Повечето уеб рекламни брокери (Ad Networks) използват и двата метода за генериране на печалба от реклама в интернет. По-рядко бива използван метод, наречен Cost-Per-Lead (CPL).

При CPL-базираната реклама от посетителя се очаква не само да кликне върху рекламния банер или текстова връзка, но и да попълни някаква уеб форма – например да се регистрира в сайта на рекламодателя, като попълни няколко полета с името, имейла си и пр. Рекламодателя плаща само при отчитане на посетител, дошъл от сайта с рекламния банер и попълнил съответния формуляр. Обикновено няма изискване този посетител непременно да се е регистрирал за платена услуга или да е закупил нещо от сайта на рекламодателя.