+ 359 886 83 71 81

Какво е SEO оптимизация?

Какво е СЕО (SEO) оптимизация на сайт?

Едва ли е останъл човек с добра компютърна грамотност, който все още не знае какво е SEO Оптимизация!

Терминът е популярен, но има своите специфики и разклонения като видове дейности, включени в цялостната дигитална активност SEO оптимизация.

Най-точната дефиниция –  Практика за увеличаване на трафика към вашия уеб сайт с цел постигане на органично позициониране в началните резултатите от търсещите машини.

Това определение може да се модифицира в: изцяло уеб базирани дейности по структурата на съществуващ уеб сайт, както и действия с цел насочване на връзки към сайта, за увеличаване на позицията в резултатите от търсене и в следствие на това уеличаване на трафика към Интернет страницата. Оптимизиране на текстово и визуално съдържание за привличане на повече посетители, чрез качество, уникалност и добро потребителско преживяване.

Качественият рейтинг на уеб сайт се определя от множество ключови фактори, комбинирани в алгоритъм, специфичен, уникален за всяка търсеща машина, като Google, Bing, Yahoo…

Алгоритмите за позициониране на сайтове в резултатите от търсене се променят и усъвършенстват, с цел избягване на манипулативно класиране на сайтове.

Всички специалисти, занимаваши се професионално със SEO оптимизация, са запознати с естествени практики за покачване на позицията, както и с непозволени такива. От вида практика са произлезли и определенията Черна, Сива и Бяла SEO Оптимизация.

Съществува и друго разделение на off-page и on-page SEO оптимизация

Множество технически настройки по кодовата част на сайта, също са част от оптимизационния процес. Технически добре изработен уеб сайт, с ясна структура и архитектура, добро текстово и визуално съдържание, приятелски адреси и лесна ориентация, е ключово изискване за добър общ качествен рейтинг.

Съдържанието в уеб сайт, като уникалност, качество, грамотност и полезност е от първостепенно значение, но сам по себе си обемът без прегледност и коректност, не би бил достатъчност.

Цялостната комбинация от изпълнени изисквания, като количество съдържание, качество съдържание, технически параметри, входящи и изходящи връзки, вътрешна взаимосвързаност на сайта, ще доведе до доброто позициониране на вашия уеб сайт в индекса на Google, Bing, Yahoo…

Когато говорим за SEO оптимизация, можем да разделим основните работни дейности в следните направления

  1. Техническа SEO оптимизация на сайта – създаване на ясна и лесно достъпна структура на съдържанието. Менюта, категории, страници, публикации. Настройване на приятелски URL адреси, за лесно откриване и яснота при достъп до съдържанието. Езикови настройки, Еднопосочна достъпност на съдържанието чрез канонични адреси и изходящи и вътрешни връзки между текстовите единици.
  2. SEO Оптимизация чрез входящи връзки – осигуряване на популярност на уеб сайта, чрез връзката му с други източници.
  3. SEO оптимизация чрез съдържание – което се превръща в най-ключовата и ефективна стратегия за постигане на дългосрочни резултати. Настройване на видимост на съдържанието с коректно семантично редактиране и мета данни. Формиране на семантично ядро.

eggInnovatoria Digital Marketing

Нашият професионален подход, насочен изцяло към растеж, ще се отрази директно върху вашите финансови резултати