SEO оптимизация на сайт чрез съдържание

SEO оптимизация с качествено съдържание

Googleblog, Oct 2017

Основна цел и мисия на Google е организация на световната информация и осигуряване на достъп на потребителите до висококачествено съдържание. Занимаващите се професионално с публикуване на информация, в мрежата, осигуряват голям дял от новопостъпилите данни и тъй като благодарение на тях качеството на публикациите нараства, те се сдобиват с предимството тяхната информация да е по-видна от всички останали.

Качеството на съдържанието, както и дължината, бяха основни критерии при позициониране на сайт в резултатите от търсене на Google. Това продължава да е така, дори с още по-голяма сила. Оптимизацията на сайт чрез съдържание е най-качественият подход, с дългосрочен ефект.

Тежестта на входящите линкове, повишава общият рейтинг на сайта, но манипулационните практики по покупко-продажба на линкове, могат да се окажат порочни за дългосрочното здраве на Интернет страницата и нейното позициониране в SERP.

Инвестицията в качествено съдържание е най-ефективна, в случай, че сайтът е основен за нашия бизнес и ние грижливо пазим неговата репутация.

Как да работим и оптимизираме уеб сайт чрез съдържание?

1. Редно е да публикуваме текстове, които изцяло обслужват нашите бизнес цели и добавят стойност към изясняването на същността на нашия продукт или услуга;
2. Съдържанието, което публикуваме трябва да има полезно значение – да подпомага информираността на нашата целева група, в използването на нашия или подобни продукти;
3. Съдържанието в уеб сайта, трябва да обогатява знанията на нашите читатели, да е ново, различно и уникално – да има характер на помощен ресурс;
4. Да е четимо и с ясна структура;
5. Връзките в него логично да водят към допълнителни ресурси, в останалите части на сайта;
6. Да има правилна и логична структура, да е граматически коректно и синтактично и смислово правилно написано;
7. Да съдържа изображения, чиято мета информация е налична;
8. Текстът, като самостоятелна единица, трябва да притежава нужните мета данни – заглавие, URL, описание. Добавянето на ключови думи не добавя стойност, но подпомага оценката на читаемост на съдържанието, цялостност и обвързаност с общата тематика на сайта;
9. Желателно е всяко ново съдържание да се извлича в Google, за по-бърза индексация;
10. След публикуване и извличане – визуализацията, в резултатите от търсене, е задължителна процедура.

 

Аутсорсинг на дигитален маркетинг

Дейността по поддръжка и обновяване на съдържанието на вашия уеб сайт, можете да възложите на специалист копирайтър или агенция за дигитален маркетинг. Цялостното планиране по оптимизация на съдържанието започва със създаване на стратегия за съдържанието и изграждане на семантично ядро. Изключително важна е вътрешната структура на вашия сайт, връзките и свързаността между отделните текстови единици – постове, страници.

Оптимизацията на Интернет страница може да се разглежда като growth hacking дейност, както и като регулярна поддръжка на уеб сайт. Не пропускайте да проверите уникалността на текстовете, в случай, че външен изпълнител подготвя съдържанието.

SEO оптимизация на уеб сайт не се ограничава единствено с публикуване и оптимизиране на текстове. Има редица допълнителни дейности, които трябва да бъдат изпълнени, за да постигнете оптимален ефект в класирането на вашия уеб сайт.

Как да създадем подходяща стратегия на съдържанието?

Когато оптимизираме нашият уеб сайт чрез съдържание, е важно да определим водещите ключови фрази, които ще оформят семантично ядро за съдържанието. Това са основните ключови думи, които ще служат за стожери при формирането на цялостната структура.

Водещите ключови думи обикновено съвпадат с нашите бизнес услуги или решения, които предлага нашият продукт. Най-разумният начин да подберем най-правилните словосъчетания е да използваме инструмент за ключови думи. Безплатен и надежден такъв е инстументът за планиране на ключови думи на Google AdWords.
Проверката чрез този инструмент ще ни позволи да се запознаем с обема на търсения в мрежата на Google, за конкретните фрази. Можем да използваме независим инструмент или такъв на друга търсачка.

Анализът на ключови думи ще ни даде възможност ясно да дефинираме точното изписване на фразите, спрямо обемът им на търсене и сезонност или цикличност в търсенето.


eggInnovatoria Дигитални маркетингови услуги

Всички услуги по дигитален маркетинг са строго специфични, като изработка на уеб сайт или оптимизация на уеб съдържание, изисква предоставяне на точна информация и параметри на вашия Интернет сайт, цели, които си поставяте и бюджет, който сте склонни да отделите.