Какво е Whitepaper?

Какво е Whitepaper?

Whitepaper е интерактивен материал за презентации, елемент на комуникационния микс на Whitepaper маркетинг-а.
Предназначен за онлайн дистрибуция, той има за цел да обогати съдържанието на Интернет страницата и подпомогне нейната SEO оптимизация за търсачки.

В най-общия случай това е дигитален документ, в обем 2-8 страници, служещ за представяне на услуга или продукт, като електронна брошура.

При изработка на Whitepaper е изключително важно да се създаде не само качествено, полезно съдържание, но и приятен визуален вид.
Често Whitepaper се създава с продажбена цел, но в повечето случаи има SEO предназначение.

Whitepaper дизайн

Можете да използвате готови шаблони за Whitepaper, но това ще даде само основата на изпълнението. Необходимо е да приведете Whitepaper във формат идентичен с графичните изисквания на вашата марка. Ще ви е необходима професионална дизайнерска помощ, тъй като добрият Whitepaper дизайн се нуждае от прецизна изработка с графичен редактор.

Често използван графичен елемент в Whitepaper са графиките, които в компактен формат предоставят голямо количество информация, в приятен и разбираем, логичен вид.

whitepaper design
За да изглежда професионално създадена вашата електронна брошура е необходимо да използвате не само професионална програма за дизайн, но и лицензирани изображение, които са даптирани към целите на Whitepaper, както и да създадете интерактивни хипер връзки към част от друго ваше онлайн съдържание.

Whitepaper предназначение

  • Whitepaper представя ползи от използване на продукт или услуга
  • Сравнителен анализ
  • Конкурентен анализ
  • Визуализация на данни и графики
  • Конкурентни предимства
  • Нови функционалности на продукт
  • Както и много други бизнес идеи и решения

Whitepaper ползи

Ползите от създаване на Whitepaper са не само за целите на SEO оптимизацията на вашия уеб сайт, както и развитието на Whitepaper маркетинг направлението на вашата марка. Whitepaper изначална цел е предлагането на качествено съдържание, за вашите продукти, услуги, компания, чрез визуален формат, за бързо и по-лесно приемане на информацията.


Innovatoria Digital Marketing

Нашият професионален подход, насочен изцяло към растеж, ще се отрази директно върху вашите финансови резултати