Кои са най-използваните техники в дигиталния маркетинг през 2017?

Мега тенденции в дигиталния маркетинг през 2017

От машинно обучение до изкуствен интелект, тенденциите в дигиталния маркетинг създават все повече възможности за пазарно развитие, чрез иновативни подходи, но и все по-голяма необходимост от постоянно усъвършенстване на използваните техники.

Нови направления в дигиталния маркетинг бележат все по-голям дял в комуникационния микс, прилаган от специалистите в Интернет

Но не винаги най-използваните техники бележат най-добри резултати, в посока продажби и генериране на лийдове. В повечето случаи използването им е свързано с прилагане на дългосрочни стратегии за развитие на марките. Показаните тук подходи показват кои канали придобиват важност в усилията на дигиталните маркетолози, да стабилизират пазарните позиции на своите продукти.

За да подпомогнем решението “Коя техника да изберем?” е редно да излезем извън етикетите на статистическите данни и разгледаме синтезираните резултати по-внимателно. Например “Big Data” е доста мъгляв термин, но щом към него добавим прогнозен анализ, получаваме яснота и стойност за тази маркетингова техника, което обяснява позиция номер две на това направление в дигиталния маркетинг.

digital marketing trends

1. Маркетинг на съдържанието

– създаване и управление на полезно съдържание – техниката е в топ 3 на най-използваните дейности, през последните 3 години. Все повече бизнеси използват стратегически подход, поставящ дългосрочни пазарни цели и тази тенденция се запазва през 2017. От създаването на инфографики, оргаграфики, whitepapers и цели електронни книги, по релевантни на бизнеса теми, до сериозна поддръжка на блогове, съдържанието продължава да цари и създава нови оригинални формати за представяне на услуги и продукти.

2. Big Data Маркетинг

– включва статистически данни и прогнозни анализи. Историята на марките във виртуалното пространство става все по-дългосрочна, натрупаните данни все по-обемни, за да намерят приложение в прогнозни дейности, които ефективно могат да определят бъдещите очаквания и пазарни позиции. Техниката е пряко обвързана с машинното обучение, при което Големите Данни се използват, за да идентифицира склонността на потребителите да променят навиците си и потребителското си поведение.

3. Marketing Automation

(вкл: CRM, Поведенчески Имейл Маркетинг и Web Персонализация). Точно както Маркетингът на съдържанието, така и автоматизираните маркетингови дейности, са в топ 3 на активностите, през последните 3 години. С усъвършенстваните стандартни инструменти, много бизнеси имат възможност да подобрят автоматизираните процеси, които до момента са осъществявали със собствени механизми и ръчни инструменти. Платформи като MailChimp, Sendible и множество други, предлагат олекотен и пазарно тестван, постоянно обновяващ се механизъм за лесно и бързо разпращане на имейли, до голям брой потребители, без да се налага техническа компетенция или програмни умения. Подобни инструменти позволяват пълна персонализация и гъвкавост по отношение на бизнес нуждите. В тази посока с бърза скорост се развива и направлението Notification Marketing.

4. Мобилен Маркетинг

– спадащият интерес към мобилния маркетинг се дължи главно на прехода, който множество Интернет сайтове направиха към адаптивен дизайн. Проучвания покзват, че конверсиите през мобилни устройства, в онлайн търговията на дребно, са все още сравнително ниски, в сравнение с тези през десктоп. Това налага да се отдели допълнително внимание на мобилните версии на уеб сайтовете, в посока оптимизиране на възможностите за продажба и реализация на бизнес цели. Мобилните версии на сайтовете имат огромно значение за цялостното позициониране в търсещите машини, което превръща дейностите по оптимизация на мобилните версии, в значителни за следването на мантрата “Мобилните са първи“. Не е задължително да следваме това правило стриктно! Както доказва поредното проучване на comScore, потребителите използват различни устройства за различни цели.

5. Маркетинг в социалните медии

– въпреки постоянно намаляващия органичен обхват, социалните медии са все още използван канал. Тенденцията се запазва и през 2017, с някои промени като предпочитания към Snapchat, Instagram и Pinterest пред доминиращите Facebook  и Twitter, при които потребителите – марките, трябва да продължават да плащат, за да достигнат до собствената си фен маса.

6. Оптимизация на конверсиите (CRO)

Подобряване на потребителското преживяване – техниката бележи най-бързи темпове на развитие, по отношение на използването си. Базира се главно на тестване на разнообразни визуални варианти, с цел избор на най-конвертиращия се.

7. Internet of Things

– още наричан Интернет на предметите или ежедневната мрежова свързаност на устройствата.  Internet of Things ще увеличи и вездесъщността на Интернет чрез интегриране на всеки обект към мрежова система за комуникация с вградени възможности, в която всеки общува с всеки и всичко. Това разкрива нови перспективи за създаване на приложения, приложими към всички новоинтегрирани обекти, както и възможност за маркетиране на продукти и услуги, използвайки различни устройства и нови приложения, които достигат до потребителите, със своите съобщения и ползи, в неговото ежедневие, чрез устройства различни от компютри, телефони и таблети.

8. SEO – Оптимизация на Сайт за Търсещи Машини 

органично позициониране. Направлението е изключително динамично, промените са очевидни от честите съобщения на Google в https://webmasters.googleblog.com/ относно нови изисквания свързани с качеството на уеб сайтовете, тяхното съдържание и обвързаността им с други сайтове.

9. Wearables

– стоки, продукти, придружаващи потребителите в тяхното ежедневие и поредното средство, което може да се използва за комуникация с клиентите.  Augmented Reality – интерактивен начин за общуване на марките с потребителите, Google Glasses, Google Watch, устройства мерещи спортна активност и други, до известна степен се сливат с Internet of Things направлението.

10. Paid Search Marketing – Google AdWords

– е фундаментът на платена реклама в резултатите от търсенето и все още пази доминиращата си роля. Повишените изисквания към органичното позициониране, превръщат формата в предпочитан, ефективен и развиващ се в посока по-прецизно таргетиране.

11. Online PR – достигане чрез влияние

(астротърфинг, тролинг) – дейноста е в пряка връзка с множество от изброените по-горе техники, като Маркетинг на съдържанието, Маркетинг в социалните медии и SEO.

12. Общества

Community Marketing – техника използваща таргетиране на потребители по специфични социални критерии.

13. Display реклама

– техника с най-ефективно изражение в използването на ремаркетинг/ретаргетинг подход. Използва се в комбинация с PPC реклама и най-използвана в рекламните мрежи на Facebook и AdWords.

14. Партньорства – affiliate и co-marketing програми.

Партньорските програми с цел реклама и генериране на продажби се използват активно, но резултатите са в общия случай незадоволителни. Един много подценен апект на дигиталния маркетинг, който не бележи развитие във времето, вероятно поради своята неефективност.

15. Други дейности

– някои нови направления като Account Based Marketing, Digital Out – of -home, Employee Advocacy, Growth Hacking, Machine Learning тепърва ще бележат своя ръст и ще доказват своята ефективност. Дигиталният маркетинг е изключително динамична практична и теоретична сфера, изискваща акумулирано познание, опит и екеперименти.

За повече информация разгледайте в детайли нашето портфолио от РЕКЛАМНИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ или
Изпратете ни запитване