Реклама и Управление на профили в социални медии

Какво е социален маркетинг ?

Какво е реклама в социални медии?

Популярните социални медии изискват постоянна поддръжка на профили, обновяване на информация и честа интеракция с феновете.

Нашите услуги за Реклама и управление на Профили в социални медии включват първоначално създаване на бизнес профил, платена реклама, и създаване на фен база.

Управление на Facebook профил

Нашите Facebook услуги включват:

 1. Бизнес профил – създаване на подходящи изображения – кавър снимка, профилна снимка, подходящи брандирани пост снимки
 2. Регулярни ъпдейти с новини за бизнеса
 3. Преглед и оценка на статистически данни
 4. Създаване на фен маса
 5. Регулярни постове и създаване на съдържание
 6. Свързване на корпоративен уеб сайт с Facebook профил
 7. Създаване на групи
 8. Създаване Facebook събития
 9. Итеракция с клиенти – отговор на съобщения

Управление на LinkedIn Профил

LinkedIn е единствената социална мрежа подходяща за B2B отношения.

Ние можем да създадем и управляваме вашият корпоративен профил, да обновяваме информацията, с подходящи снимки и данни за контакт.
Можем да създадем подходяща бизнес група, посветена на вашият бизнес или услуга.

Twitter, Pinterest, Instagram и други

В зависимост от нуждите на вашия бизнес, можем да създадем и поддържаме в профили и в други подходящи социални мрежи.

Платена Реклама в Социални Медии

Facebook – за B2C бизнеси предлагаме рекламни услуги във Facebook.  Управлението на рекламна кампания във Facebook преминава през следните етапи:

 1. Избор на правилен формат за вашата реклама
 2. Таргетиране – избор на критерии и филтри за вашата реклама
 3. Имплементация на проследяващи кодове за отчитане на резултатите в реално време
 4. Създаване и тестване на подходящи рекламни визии
 5. Преглед и анализ на статистически резултати
 6. Ретаргетиране

LinkedIn платена реклама

За добри B2B рекламни резултати, ние препоръчваме реклама в  LinkedIn, като най-подходяща социална мрежа.

Всяка LinkedIn рекламна кампания преминава през следните етапи:

 1. Подготовка на рекламни материали, тестване, оценка и избор
 2. Таргетиране – избор на подходящи филтри, критерии за подбор на аудиторията
 3. Интегриране на пиксели за проследяване в реално време
 4. Преглед и анализ на статистиката от кампанията

Какви резултати можете да очаквате от вашата социална реклама кампания?

Резултатите от всяка рекламна кампания зависят от поставените цели, но чрез реклама във Facebook вие винаги можете да очаквате незабавни резултати, ако резултатът е продажба на продукт или регистрация за събитие.

Не бива да се подценява и скрития, но дългосрочен ефект на рекламата, като познаваемост на марката, както и изграждането на социална връзка с аудиторията и вирусния ефект.

Социалните мрежи продължават да се открояват като най-важна част в инструментариума на дигиталния маркетинг. През последните 10 години, съществуващите социални платформи преминават през множество промени и въпреки динамиката, приоритетни в ползването от потребителите остават най-познатите: Facebook, YouTube, Instagram.

Съществуват и локални предпочитания, както и тематични такива, чиято особеност следва да се вземе предвид при маркетиране на продукти и услуги изискващи вниманието на конкретна аудитория.
Използването на социални медии и платформи, за пазарни продуктови цели, трябва да отчете постоянните промени в алгоритмите за органично достигане до потребителите, които постоянно се променят и целят максимално ограничаване на натуралното – безплатно общуване с големи групи от хора. Платените форми на комуникация, предлагат все по-разнообразни подходи за изпълнение на целите, на рекламираните продукти, като фокусират форматите върху по-прецизно таргетиране на целевите групи.
Поради постоянно нарастващата цена на платените форми на реклама, в социалните медии, рекламодателите/маркетинг специалисти са принудени да включват все повече социални комуникационни канали, както и техните органични форми, в продуктовите миксове.
Най-използваните социални медии, като Facebook, YouTube, регулярно налагат алгоритмични ограничения, в логиката за достигане на марките до своите потребители, насърчавайки използването на платени варианти на общуване.

Изявена маркетингова тенденция е и оформянето на нови, алтернативни дигитални техники, за достигане до потребителите. Преоформяне на фокуса на компаниите, с цел използване на неизползваните корпоративни ресурси, като човешкия ресурс – нов маркетингов канал, преориентиращ организациите към смесване на различни бизнес функции – HR и Маркетинг, за промотиране на бизнесите чрез собствените служители. Така оформени нови направления, като Employer Branding (Работодателска Марка), създават нови, комбинирани канали на комуникация, с инфраструктура социалните мрежи.
Креативността на маркетолозите, възможна в дигитална среда, позволява създаването на нови направления на дигиталния маркетинг, разклонения и оформяне на иновативни техники на прилагане на тези подходи.

Технологичните тенденции разширяват все повече спектъра на дигиталния маркетингов специалист чрез динамично развитие на IoT (Internet of Things – Интернет на Нещата), Big Data Analysis (Статистически Анализ на Големи Масиви от Данни), клауд базирани ресурси и блокчейн технологии (Blockchain).

Резултатите зависят от дефинирания финансов бюджет на кампанията, вашето търпение и желание да бъдете настоятелни и последователни в общуването с аудиторията си. Понякога органичните резултати, подпомагат платените дейности и ги превръщат в перфектен комуникационен микс, който ще доведе до желаните резултати. РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОФИЛИeggInnovatoria Digital Marketing

Нашият професионален подход, насочен изцяло към растеж, ще се отрази директно върху вашите финансови резултати