+ 359 886 83 71 81
Перфектният уеб текст

Перфектният уеб текст

Как да създадем добро съдържание?

Добрият уеб дизайн не винаги е достатъчен, за да направи вашият уеб сайт перфектен. Съдържанието – текстът е от значение, колкото и визуалната концепция. Без значение е колко е добър дизайнът на сайта ако посланието не грабне потребителите.

Стил на писане

Използвайте предимно кратки и ясни изречения. Избягвайте използването на чуждици, жаргон, диалектни думи.

За посланието е важно към кого е адресиран текстът

След като правилно определите аудиторията си е важно да подберете правилен тон на обръщението. Ако целите да създадете непринудено усещане, използвайте първо лице, единствено число. Ако желаете да създадете усещане за официалност използвайте трето лице, единствено число („той, тя, то”).
Внимателно проверявайте текстовете си. Автоматичната проверка е само първият етап от коригирането. Отделете време, за да прочетете написаното в детайли. Когато боравите твърде дълго с един текст, очевидни грешки започват да се изплъзват. Доверете са на друг член от вашия екип да провери текста независимо, но с необходимата компетентност, която очаквате.

Стилът на уеб пространството

Важно е да разбирате аудиторията и нуждите й, а след това да се адаптира структурата на информацията към стила й. Съобразете се с това, че потребителите често преминават през сайта избирателно.
Текстът в сайта има една единствена цел – да превърне потребителите в клиенти.
Установено е, че 80% от читателите просто прехвърлят текста, а не четат”. Текст към изображения, заглавия, подзаглавия и изнесени цитати (кратки извадки от основен текст, изнесени встрани с по-едър шрифт): все добри начини да поднесете информацията на хора, които иначе няма да прочетат текста подробно – начини, които помагат за привличането на колебливите читатели.
Хората четат по-различно в уеб пространството – пропускат дългите текстови блокове, текст с лошо оформление или ситен шрифт. Четенето на екран е по-натоварващо за очите. Това налага използването на по-стегнати и кратки текстови послания.
Помислете внимателно върху заглавията на стрaниците, водещите части на всеки текстови абзац, препратките, навигацията – движение напред и назад в съдържанието.

Търсенетo е важен фактор за лесно използване на съдържанието.

Ясните текстове, заглавия улесняват търсенето в уеб пространството.
Хубаво е заглавията да са духовити, но това не помага да се оптимизира дадена публикация.
Нещата трябва да се намират лесно не само на първата страница: веднъж пристигнали на сайта, хората трябва да могат да се придвиждат в него правилно.

Дължина на текста

В уеб пространството текстът трябва да е по-кратък и фокусиран върху темата. Сърфирайки в уеб пространството, хората постоянно се изкушават да прескачат от сайт в сайт, така че важно е да се поднесе същината по най-бързия начин. В същото време уеб пространството е неограничено и тази безкрайност може да се използва и при текстовете. Ако типът аудитория изисква задълбоченост на излаганите теми то може да им се предложи без ограничения.

Текстът на препратките

Хипертекстът може да помогне много в обясняването на разни неща на читателите по един внимателен начин. Добре е препратките (хипервръзки) да се изнасят в края на текста, в противен случай могат да изгубят читателя препращайки го към друга тема.

Запознайте се с нашите цени за копиратинг услуги и управление на съдържание