Какво е дигитален маркетинг?

Дигитален Маркетинг

В съвременните условия на бързо развиващи се технологии рекламните канали и като цяло маркетинговия обхват на бизнеса, придобива различно измерение.

Стандартните маркетингови подходи и традиционните промоционални канали, не са достатъчни, за да представят бизнес или марка адекватно чрез класически средства и техники.

Оформи се изцяло ново направление на маркетинга, а именно Дигитален маркетинг. То от своя страна има своите разклонения и техники на прилагане, като Социален маркетинг, Маркетинг на съдържанието, Вирусен маркетинг, Маркетинг на представянето, Визуален Маркетинг и т.н.

Дигиталният маркетинг, в своята основна същност, се базира на представянето в глобалната Интернет среда

Маркетингът е съвкупност от всички дейности, чиято основна цел е генериране и увеличаване обема на продажбите. Дигиталният маркетинг са всички активности и техники, на тяхното прилагане, използващи дигитални комуникационни средства и Интернет.

В много случаи Интернет Маркетингът и Дигиталният Маркетинг се разглеждат като идентични. Това се налага като разбиране, поради необходимостта от Интернет за достъпност, инфраструктурна взаимосвързаност и използване на дигиталните технологии, и устройства.

Към Дигиталният маркетинг се причисляват следните направления и техники на реализация:

 1. Интернет Маркетинг

  чиито дял е най-голям и често приеман за равен на Дигиталния. Негови направления са SEO оптимизация на сайт за търсачки, Управление на съдържание (Whitepaper marketing). Самостоятелните направления на дигиталния маркетинг се нуждаят от Интернет като средство за разпространение и достигане до потребителите, поради тази причина по-голяма част от разклоненията са стратегически елементи на Интернет маркетирането.

 2. Визуален маркетинг

  включващ дейности маркетиращи продукти чрез средства за визуална комуникация. Като част от Интернет Маркетинга можем да разглеждаме видо материалите. Телевизията и радиото са също цифрови канали на дистрибуция на информацията, но те не се разглеждат като елементи на дигиталния маркетинг.

 3. Мобилен Маркетинг

  включващ дейности маркетиращи чрез мобилни устройства и в пряка връзка с Интернет маркетинга. Мобилни приложения за услуги осигуряващи различни аспекти от живота на потребителя от покриване на ежедневни нужди, до забавления и полезни дейности. Аугментирана реалност – средство за виртуализация чрез сканиране на визуални образи и добавяне на информация към тях, с цел предлагане на детайлна информация на потребителите по интерактивен начин, разчитащ единствено на тяхното позволение.

 4. Маркетинг в Социални Медии

  като част от Интернет маркетинга може да бъде разглеждан самостоятелно поради нарастващата значимост на използването на социални мрежи в ежедневието. Навлизане на множество канали за лична и бизнес комуникация чрез социални платформи и възможностите за видове интеракция, в зависимост от вида на общуване.

 5. Интернет реклама

  част от Интернет Маркетинга, със своите разновидности – PPC, Display, Paid Search, Ретаргетинг, Динамичен Ремаркетинг –  разглежда се като самостоятелно направление на Интернет Маркетинга, поради необходимостта от първоначално изграждане на източник на реклама – Интернет сайт, дейности по дигитален дизайн – банери за реклама и последваща дейност от ретаргетинг, за постигане на ефект на наслагване в съзнанието на вече достигнатата аудитория.

 6. Big Data Маркетинг

  измерим чрез приложения, част от инструментариума на Интернет Маркетинга, използващ масиви от данни и техния анализ за разнообразни маркетингови цели – сегментация, планиране, обратна връзка, потребителски навици и прогнозиране. Измерват ефекта и цялостния комуникационен микс и подпомагат създаването на маркетингова стратегия.

 7. Wearables – използване на вещи за носене като часовници и очила, директно свързани с мобилни устройства и Интернет, за директна връзка с потребителите, тяхното поведение на консуматори, навиците им, с цел прецизно сегментиране и. Използват се като техника за прилагане на дигитален маркетинг.

 8. Internet of Things, включва в себе си Wearables, но е много по-широко понятие, което се отнася за всички предмети и вещи, част от ежедневието на потребителите, чрез които може да се провокира консумация. Директната свързаност на предметите с Интернет, позволява чрез тях да се доставя персонализирана информация на ползвателя, което превръща трансфера на данни в ефективна техника на дигиталния маркетинг.

 9. Growth Hacking Маркетинг – иновативен, комплексен подход за маркетиране, прилагащ съвкупност от дейности, чиято единствена цел е постигане на бърз пазарен растеж, чрез средствата на Интернет маркетирането, алтернативни механизми, дейности и прилагане на експериментални практики.

 10. Marketing Automation

  Email маркетинг, Notification Marketing, SMS (Viber и др.). Въпреки отслабващата ефективност на имейл маркетинга, това все още е една от техниките на Дигиталния маркетинг, намираща най-масово приложение в дигиталния комуникационен микс.

 11. Games и Gamifikation – използване на масиви от потребители на игри и достигане до тях чрез създаване на игри за конкретните потребителски желания. Подходът се развива изключително бързо поради възможностите за прецизна сегментация, които предлага и навлизане в ежедневието на играещите чрез игри олицетворяващи техните навици и лични предпочитания.

 

УЕБ САЙТ – Фундаментът е виртуално представеният бизнес чрез Интернет сайт, Интернет реклама- текстова, дисплейна, Социално разпространение, със своите разклонени дейности.

Интернет сайтът е стожер за всяка марка продукт или услуга, за всеки бизнес. Той може да бъде корпоративен уеб сайт, Интернет магазин, Онлайн платформа, агрегираща услуги или продукти, както и самостоятелна мобилна апликация за услуги. Интернет сайтът е вашият онлайн офис, вашият виртуален магазин или вашето представителство в Интернет среда.

Корпоративният уеб сайт е вашето лице във виртуалното пространство, всичко, което можете да представите, без ограничения в пространството, езиците и съдържанието. Глобален посланик на вашите продукти и услуги.

Добре организираният корпоративен сайт е добър пример за поддържан бизнес, отговарящ на технологични и дизайн тенденции.

Както в офлайн средата, така и онлайн съществуват модни тенденции

Дизайнът на вашия сайт може да покаже до колко вашият бизнес е в унисон с протичащите технологични трендове, от гледна точна на ползваемост, потребителски опит и художествено оформление.

Вашият бизнес може да бъде представен и от по-обхватна платформа, агрегираща по-голямо количество информация или от онлайн магазин, каталог.

Съвременния подход за създаване на онлайн магазин, позволява бързо и широкообхватно функционално създаване, чрез използване на CMS платформи.

Притежанието на корпоративен уеб сайт или онлайн магазин, добре поддържани, само по себе си не е достатъчно, вашият бизнес да работи добре.

Необходима част от вашето виртуално представяне е и Интернет рекламата

Интернет рекламата има множество разновидности. В съвременния дигитален маркетинг, може да се говори за комуникационен микс различен от стандартния маркетингов микс.

Разбира се 4те P-та намират своя еквивалент, кореспондирайки с теоретичните постановки.

Вашият продукт (Product) вече може да е вашия уеб сайт, Мястото (Place) кореспондира с добре създадените връзки и партньорски мрежи, където вашият уеб сайт свързва предлаганите в него продукти и услуги, с допълнителна аудитория. Цените и Промоцията са с по-стандартно канализиране, както при офлайн каналите.

В настоящия момент, всяка рекламна кампания, неминуемо ще е съпроводена от онлайн комуникация.

Интернет реклама, в чисто техническия си смисъл е дисплейна и текстова

Към тези две направления можем да добавим и реклама в социални канали, SEO Оптимизация на сайт за търсещи машини, вирусна реклама, управление на съдържанието, партньорски промоции, промотиране от органични търсения.

Създаването на подходящ комуникационен микс, зависи от целите на всяка рекламна кампания, спецификите на продукта/услугата. Интернет рекламните канали позволяват ясна метрика и целево позициониране на всяко рекламно послание. Измеримостта на резултатите, в реално време, както и бързото им конвертиране в продажби е голямото предимство на всяко интернет представяне.

Възможността да се измерят резултатите от всяко действие, да се анализират в кратки срокове, дори моменти снимки, превръща Интернет комуникацията в надежден елемент на всеки комуникационен микс, позволяващ директно сравнение с минали периоди, промени във всеки етап на промоцията, както и ясна представа за възвръщаемостта на направената инвестиция.

Новите тенденции и направления на Дигиталния Маркетинг 2017 разгледайте подробно

1. Маркетинг на съдържанието – Blogging, Споделяне в Социални медии, Whitepaper Marketing ➤
2. Big Data
3. Marketing Automation – Email Marketing & Notification Marketing
4. Мобилен маркетинг
5. Социален маркетинг ➤
6. Оптимизация на конверсиите
7. SEO Оптимизация ➤
8. Wearables
9. PPC
10. Community Marketing
11. Growth Hacking Маркетинг
12. Affiliate Marketing – партньорски маркетинг


eggInnovatoria Digital Marketing

Нашият професионален подход, насочен изцяло към растеж, ще се отрази директно върху вашите финансови резултати